XXV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa
w Inowrocławiu
+48 52 35 55 265
Z UWAGI NA OGŁOSZENIE NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ STANU EPIDEMII I W TROSCE O ZDROWIE
UCZESTNIKÓW, ZAPLANOWANE NA 26-27 MAJA 2020 R.
XXV OGÓLNOPOLSKIE FORUM RATOWNICTWA ZOSTAJE ODWOŁANE
Masz pytania? Napisz do nas!
Mapa dojazdu