XXI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa
Inowrocław, 19-20 kwietnia 2016 r.
+48 52 35 55 265
SZANOWNI PAŃSTWO!


19-20 kwietnia 2016 r. W Teatrze Miejskim, przy placu Klasztornym 2 w Inowrocławiu odbyło się XXI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa. Głównym tematem debaty naukowej była:
„Administracja publiczna, służby, inspekcje i straże w zintegrowanym systemie ochrony ludności oraz ratownictwa w aglomeracjach miejskich. Studium przypadku w nadzwyczajnych zagrożeniach. Analiza prawna, organizacyjna, logistyczna, operacyjna i taktyczna”.
Celem Forum było dokonanie przeglądu aktualnych rozwiązań prawno-organizacyjnych i finansowych, przeprowadzenie analizy możliwości podejmowania działań przez służby, inspekcje i straże w sytuacjach kryzysowych, opracowanie rozwiązań modelowych ochrony ludności i ratownictwa (obrony cywilnej) w miastach o podwyższonym ryzyku zagrożeń. We współczesnych świecie pojawiają się nowe kategorie zagrożeń cywilizacyjno-środowiskowych wynikających ze słabej realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, wszechobecnych technologii cyfrowych oraz potencjalnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym (Madryt 2004, Londyn 2005, Paryż 2015). Zmiany te stawiają przed miastami nieznane dotąd wyzwania i zmuszają do szukania nowych rozwiązań, w których bezpieczeństwo człowieka, ład i porządek publiczny staje się priorytetowy w polityce miejskiej. Dwudziestoletnie doświadczenia Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa: organizacyjne, osiągnięcia naukowo-badawcze oraz wypracowane wnioski i rekomendacje wdrażane do praktyki ratownictwa, upoważniają do przeprowadzenia debaty multidyscyplinarnej dotyczącej integracji podmiotów prawnych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach w miastach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział konferencji.

Zakres zagadnień poruszanych w trakcie konferencji:
- monitoring zagrożeń w miastach;
- Policja, straż miejska, jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP - doświadczenia własne (studium przypadku - nadzwyczajne zagrożenia) w miastach;
- Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna w systemie bezpieczeństwa zdrowia publicznego;
- zespoły ratownictwa  medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe, ośrodki toksykologiczne w systemie bezpieczeństwa zdrowia publicznego aglomeracji miejskich;
- imprezy masowe w miastach - doświadczenia własne (studium przypadku);
- program ochrony ludności i ratownictwa - wnioski i rekomendacje prawne, organizacyjne i logistyczne dla miast;
- wypadki masowe i katastrofy w mieście: koordynacja, ratownictwo, ratownictwo medyczne, pomoc psychologiczna i identyfikacja ofiar, pomoc socjalna;
- Centra Powiadamiania Ratunkowego w sytuacjach kryzysowych - doświadczenia własne województw;
- służby komunalne miasta w sytuacjach kryzysowych;
- bezpieczeństwo w smart city;
- miasta w systemie powszechnej obrony przeciwlotniczej;
- organizacje proobronne w systemie ochrony i ratownictwa ludności w mieście.
Masz pytania?
Napisz do nas

Mapa
dojazdu