XXII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa
Inowrocław, 23-24 maja 2017 r.
+48 52 35 55 265
SZANOWNI PAŃSTWO!

  W dniach 23-24 maja 2017 r. odbyło się XXII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa. Tematem debaty naukowej były:

„Systemy Wspomagania Dowodzenia, robotyzacja, symulatory dydaktyczne i logistyka w ratownictwie oraz w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznym.”
oraz
„Choroby układu sercowo-naczyniowego jako wyzwanie dla medycyny ratunkowej.”

Organizatorami XXII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa byli Prezydent Miasta Inowrocławia, Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności – Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Polskie Towarzystwo Ratunkowe.

Cele Forum:

- przedstawienie doświadczeń z działań sektorowych i integracyjnych (uwagi, wnioski, rekomendacje, dobre praktyki) wdrażania Systemu Wspomagania Dowodzenia w Państwowym Ratownictwie Medycznym, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Obronie Cywilnej, Ratownictwie Górniczym, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Tatrzańskiego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostek wojskowych współpracujących z systemami ratownictwa i ochrony ludności;
- wskazanie możliwości wykorzystania  zaawansowania technologii bezzałogowych statków powietrznych (BSP), teledetekcji, Systemu Informacji Geograficznej, technik satelitarnych w gromadzeniu i udostępnianiu danych o zagrożeniach, obrazowaniu środowiska bezpieczeństwa  oraz działaniach ratowniczych;
- prezentacja aktualnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych dydaktyki symulacyjnej w procesie kształcenia ratowników oraz funkcjonariuszy służb, inspekcji i straży;
- określenie współczesnych kierunków rozwoju logistyki w realizacji mobilności jednostek ratowniczych oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- przedstawienie: ratownikom medycznym, pielęgniarkom i lekarzom  aktualnych problemów: kardiologicznych, neurologicznych i neuropsychologicznych w przebiegu chorób układu sercowo-naczyniowego.
Masz pytania?
Napisz do nas

Mapa
dojazdu