XXVI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa
w Inowrocławiu
+48 52 35 55 265
      8 listopada 2022 r. w Inowrocławiu odbędzie się XXVI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa nt.
„Bezpieczeństwo zdrowotne w zarządzaniu kryzysowym i szkoleniu obronnym.
Problemy organizacyjno-prawne, logistyczne i edukacyjne”.
      Problematyka Forum wynika z aktualnych doświadczeń pandemii Covid-19, sytuacji militarnej w Ukrainie oraz podejmowanych działań organizacyjno-prawnych w Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Zdrowia. Wiążącymi zagadnieniami dyskutowanymi w strukturach administracji publicznej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, środowisk akademickich zajmujących się medycyną ratunkową i naukami o bezpieczeństwie są projekty dotyczące ochrony ludności, Krajowego Systemu Ratowniczego oraz szkolenia obronnego w administracji rządowej, samorządowej i w systemie szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia.
      W związku z powyższym Komitet Naukowy Forum na wniosek i w porozumieniu z przedstawicielami struktur zarządzania kryzysowego, stacji pogotowia ratunkowego, zakładów oraz katedr medycyny ratunkowej i nauki o bezpieczeństwie, organizuje debatę w ramach Forum z przedstawicielami administracji rządowej dotyczącej szkolenia obronnego w strukturach administracji publicznej i systemie szkolnictwa oraz projektu Krajowego Systemu Ratowniczego.
Masz pytania? Napisz do nas!
Mapa dojazdu