XXII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa
Inowrocław, 23-24 maja 2017 r.
+48 52 35 55 265
SZANOWNI PAŃSTWO!

Uprzejmie informujemy, że 23-24 maja 2017 r. w Inowrocławiu i 24 maja 2017 r. w Bydgoszczy odbędzie się XXII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa. Tematami debaty naukowej będą:
„Systemy Wspomagania Dowodzenia, robotyzacja, symulatory dydaktyczne i logistyka  w ratownictwie oraz w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznym”
„Choroby układu sercowo-naczyniowego jako wyzwanie dla medycyny ratunkowej”

Mamy nadzieję, że XXII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa w Inowrocławiu przyczyni się do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie tematów omawianych podczas konferencji. Zapraszamy również do zwiedzania i zapoznania się z licznymi atrakcjami miasta uzdrowiskowego Inowrocław.

Na stronie internetowej wkrótce zamieścimy warunki uczestnictwa wraz z kartą udziału w konferencji.
Organizatorzy

Celami Forum są: 
- przedstawienie doświadczeń z działań sektorowych i integracyjnych (uwagi, wnioski, rekomendacje, dobre praktyki) wdrażania Systemu Wspomagania Dowodzenia w Państwowym Ratownictwie Medycznym, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Obronie Cywilnej, Ratownictwie Górniczym, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Tatrzańskiego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostek wojskowych współpracujących z systemami ratownictwa i ochrony ludności;
- wskazanie możliwości wykorzystania  zaawansowania technologii bezzałogowych statków powietrznych (BSP), teledetekcji, Systemu Informacji Geograficznej, technik satelitarnych w gromadzeniu i udostępnianiu danych o zagrożeniach, obrazowaniu środowiska bezpieczeństwa  oraz działaniach ratowniczych;
- prezentacja aktualnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych dydaktyki symulacyjnej w procesie kształcenia ratowników oraz funkcjonariuszy służb, inspekcji i straży;
- określenie współczesnych kierunków rozwoju logistyki w realizacji mobilności jednostek ratowniczych oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- przedstawienie: ratownikom medycznym, pielęgniarkom i lekarzom  aktualnych problemów: kardiologicznych, neurologicznych i neuropsychologicznych w przebiegu chorób układu sercowo-naczyniowego.
Masz pytania?
Napisz do nas

Mapa
dojazdu