XXIII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa
Inowrocław, 15-16 maja 2018 r.
+48 52 35 55 265
SZANOWNI PAŃSTWO!

Rok 2018 to czas wielkich jubileuszy: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 90. rocznicy utworzenia Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu i powołania Polskiego Towarzystwa Ratunkowego.
Podczas XXIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa odbędzie się debata naukowa nt. „Ratownictwo medyczne w Polsce 1918-2018. Doświadczenia z przeszłości, współczesne kierunki rozwoju”. Obrady będą miały miejsce 15 maja 2018 r. w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu i 16 maja 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Podczas sesji naukowych w Inowrocławiu zostaną przedstawione kluczowe rozwiązania prawno-organizacyjne, logistyczne, technologiczne i edukacyjne dotyczące ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej i medycyny katastrof. Odbędzie się również interdyscyplinarne seminarium pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne i ratownictwo medyczne w strategiach i programach Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej” z udziałem przedstawicieli ministerstw i ekspertów środowisk naukowych. W trakcie pierwszej sesji, która odbędzie się w Bydgoszczy zostanie przedstawiony dorobek naukowy i organizacyjny nestora anestezjologii i ratownictwa medycznego śp. prof. dr hab. Witolda Jurczyka. W drugiej sesji odbędzie się debata lekarzy klinicystów dotycząca wkładu poszczególnych dyscyplin w rozwój medycyny ratunkowej. Z okazji Forum zostanie wydana monografia zawierająca studia i materiały, a także wykaz kluczowych publikacji dotyczących dziejów ratownictwa medycznego w ostatnim stuleciu, oceny, wnioski i rekomendacje ekspertów dotyczące ratownictwa medycznego wynikające z zapisów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz przyjętych regulacji prawnych i projektów aktów wykonawczych.
Organizatorzy XXIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa:
- Prezydent Miasta Inowrocławia,
- Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,
- Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- Katedra Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
- Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
- Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
- Zakład Ratownictwa Medycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku,
- Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
- Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy,
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu,
- Polskie Towarzystwo Ratunkowe
Masz pytania?
Napisz do nas

Mapa
dojazdu