XXV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa
Inowrocław, 26-27 maja 2020 r.
+48 52 35 55 265

        26-27 maja 2020 r. w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbędzie się XXV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa. Tematem konferencji będzie: „Bezpieczeństwo zdrowotne osób starszych w przestrzeni miejskiej”.

„Żyć długo chcą wszyscy, ale nikt nie chce być stary
(Johann Nepomuk Nestroy)

Celem Forum jest przeprowadzenie debaty z udziałem  środowisk akademickich  i  praktyków, związanej z określeniem kluczowych problemów  bezpieczeństwa  osób starszych w miastach oraz oceną projektów wdrożeniowych, dobrych praktyk w dziedzinie: zagospodarowania przestrzennego, przystosowania transportu publicznego do dysfunkcji i ograniczeń ruchowych osób starszych, dostępności do sieci usług socjalnych, społecznych i zdrowotnych, wykorzystania technologii cyfrowych w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, wsparcia społecznego, ratownictwa, opiece medycznej oraz pomocy psychologicznej w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach.

Konferencji będzie towarzyszyć hasło Światowej Organizacji Zdrowia: Age Friendly Cities: miasto przyjazne osobom starszym”.

Masz pytania?
Napisz do nas

Mapa
dojazdu