XXIV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa
Inowrocław, 28-29 maja 2019 r.
+48 52 35 55 265
         28-29 maja 2019 r. w Inowrocławiu odbędzie się XXIV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa. Temat konferencji: „Bezpieczeństwo zdrowotne 4.0. Nowe technologie monitorowania, obrazowania, modelowania, prognozowania stanu zdrowia i środowiska”. Celem Forum jest dokonanie przeglądu  projektów i działań wdrożeniowych technologii cyfrowych w zakresie: teleopieki; telemedycyny; robotyzacji; wirtualnej opieki medycznej; inżynierii systemów opieki zdrowotnej; zarządzania danymi, przechowywania i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej; diagnostyki, prognoz i klasyfikacji chorób; technologii uczenia maszynowego, medycyny obliczeniowej (big data); systemów powiadamiania w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach; monitorowania i obrazowania środowiska; wykorzystania dronów w opiece medycznej i bezpieczeństwie ekologicznym.
       Organizatorami konferencji są: Prezydent Miasta Inowrocławia, Starosta Inowrocławski, Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy i Polskie Towarzystwo Ratunkowe.
           Istnieje możliwość przygotowania referatu, który zostanie zaprezentowany podczas sesji naukowej i opublikowany w recenzowanej monografii przygotowanej przez wydawnictwo znajdujące się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tematy wystąpień i streszczenia prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2019 r., natomiast referaty do publikacji do 15 czerwca 2019 r. Szczegóły zamieszczono w warunkach publikacji.
Masz pytania?
Napisz do nas

Mapa
dojazdu